INSCHRIJVINGEN en LIDGELD

Wie lid wenst te worden van duikschool Aronnax kan dit door dit inschrijvingsformulier ingevuld terug te bezorgen aan Aronnax vzw, Trommelstraat 16 te 2223 Schriek (Heist-op-den-Berg) of een mail te sturen naar het Aronnax secretariaat (aronnaxsecretariaat@telenet.be). Na aanvaarding van het lidmaatschap door het bestuur dient de verschuldigde ledenbijdrage te worden overgeschreven op onze rekening BE32 7330 2739 9702.

De ledenbijdrage is voor alle duikende leden hetzelfde; dus ongeacht bij welke federatie het duikende lid is aangesloten en ongeacht of het een duikend lid (volwassene of een jeugdduiker) of een zwemmend lid betreft.

De ledenbijdrage loopt per kalenderjaar en bedraagt € 100 voor een eerste lid en € 90 voor een tweede en volgende lid op hetzelfde adres.
Een “echt” nieuw duikend lid (dus een lid dat voor de eerste maal aansluit bij de club in de maanden september t.e.m. december), betaalt € 160 als eerste lid en € 150 voor een tweede en volgende lid op hetzelfde adres. Het nieuwe lid is dan aangesloten tot en met december van het volgende jaar.
Deze bijdrage is inclusief de Nelos-bijdrage.

Leden reeds aangesloten bij Nelos (zogenaamde “tweede leden”) betalen € 75 ledenbijdrage.

Een erelid (= een niet-duikend lid, ook niet aangesloten bij Nelos) betaalt € 45 ledenbijdrage per jaar. Zijn aansluiting loopt van 1 januari tem 31 december.

Samengevat:

1e lid 2e lid

en volgende op hetzelfde adres

Duikend lid (altijd volledig jaar) of “echt” nieuw duikend lid aansluitend in de maanden januari tot en met augustus € 100 € 90
“echt” nieuw duikend lid (aansluitend in de maanden september tot en met december volgende jaar € 160 € 150
Lid reeds aangesloten bij Nelos (zogenaamd “tweede lid”), aansluitend in de maanden januari tot en met augustus € 75
Lid reeds aangesloten bij Nelos (zogenaamd “tweede lid”), aansluitend in de maanden september tot en met december € 45
Erelid € 45

klik hier voor het inschrijvingsformulier.